Drejeskive

Drejeskiver anvendes (anvendtes) til at vende lokomotiver, så de f.eks. kunne have tenderen bagest i køreretningen. Desuden til at give adgang til flere spor ofte i en rundremise. Normalt opdeltes i lokomotiv- hhv. vogndrejskiver. Teknisk opbyggedes drejskiver enten som kongestoldrejeskiver (drejeskiver med kongestol) eller charnierdrejeskive.

Foruden (lokomotiv)drejeskiver fandtes (og findes) skydebroer, der kunne anvendes til at give adgang til flere spor i et værksted eller i en remise.

En særlig type drejskive var sektionsdrejeskiven, der ikke ikke kunne anvendes til at vende lokomotiver, men til at give adgang til enkelte spor ved siden af stamsporet.

Tilbageværende januar 2016

(kontrolleret via Google Earth) Gedser remise og drejeskive 2010

Længder iflg „Tekniske anlæg og hjælpemidler“ 1975

Tidligere drejeskiver

Listen er under stadig udbygning

Print/export