Skjern banegaard 1947 - med den karakteristiske storkerede Skjern station (Sj) på

Print/export