Slagelses første station 1856-1892 - Nrd Ringgade 1892 Slagelses ny stationsbygning opføres Slagelse gl station med personale 1890 Slagelse station (Sg). Den første station i Slagelse blev opført ved anlægget af SJSs strækning Roskilde-Korsør i 1856. For at undgå store jordarbejder, blev stationen bygget lidt nord for byen (ligesom også stationerne Sorø og Korsør af sparehensyn anlagdes med en vis afstand til de byer, de skulle betjene), hvilket fik borgerne til at arbejde for enten et stikspor til byen eller en forlægning.

I forbindelse med anlægget af strækningen Slagelse-Næstved 1891-1892 forlagde man vestbanen ved Slagelse, blandt andet ved at gennemføre omfattende udgravninger, med hjælp af den første dampgravemaskine, der blev anvendt i Danmark. Samtidig opførtes den nuværende stationsbygning, tegnet af statsbanernes arkitekt N.P.C. Holsøe. Bygningen blev fredet i 1992. Den oprindelige stationsbygning kan stadig ses på Nørre Ringgade, hvis forløb stort set følger den oprindelige jernbanes linieføring (Nørre Ringgade 59 - ser man efter, afsløres slægtskabet med Sorø station).

Det omlagte banestykke var 4,1 km langt og fik skinner med skinnevægt 31,3 kg/m, idet man i 1875 var begyndt at anvende stålskinner og da de var væsentligt stærkere end de hidtil anvendte, havde man ved samme lejlighed sænket skinnevægten på hovedstrækningerne fra 33,7 kg/m. Udskiftningen var begyndt i 1876. I 1895 begyndte man indførelsen af skinner med skinnevægt 37 kg/m på hovedstrækningerne.

Drejeskiven på 20 meter findes fortsat (2016) men den tilhørende 8 sporede rundremise blev nedrevet omkring 1970 og den 2-sporede remise øst herfor omkring 2004. Slagelse østende ca 1934

Sikringsanlæg:

Strækninger
Stationsforstandere
 • 1856-1866 Christian af Gyldenfelt
 • 1866-1884 Julius Valdemar Lund Jensen
 • 1884-1915 Ernst Wilhelm Sarauw
 • 1915-1928 Carl Johan Frederik Bülow
 • 1928-1929 Adolph Marius Nicolai Rancke Madsen
 • 1929-1936 Jørgen Andersen Skov
 • 1935-1938 Knud Holger Mørk
 • 1938-1949 Holger Louis Raben Hannibal
 • 1949-1959 Magnus Laurids Lund
 • 1959-1969 Georg Louis Jensen
 • 1969-1986 Poul Munkgaard Madsen
Print/export