Padborg Station Pa er en jernbanestation i SønderjyllandØstjyske Længdebane. Padborg Station er - ligesom Tønder station i vest - den sidste station man kan standse på før man krydser grænsen til Tyskland. I gamle dage var det bl.a også her man i stor stil kontrollerede passagerernes pas, visa og/eller andre identitetspapirer, før disse kunne rejse videre ind eller ud af Danmark.

Der er fortsat en betydelig godstrafik over Padborg.

Sikringsanlægget - DSB type 1964 - blev ibrugtaget i 1975.

Print/export