Kolding station med forplads Kolding station Kd - på Østjyske Længdebane (delstrækningen Fredericia-Padborg).

Stationen blev åbnet i 1866 da strækningen Fredericia-Vamdrup-(Farris) blev indviet. Stationsbygningen blev tegnet af statsbanernes arkitekt Niels Peder Christian Holsøe.

Den nuværende stationsbygning er tegnet af Thomas Arboe og indviet i 1884, men ombygget mange gange siden.

Senere fik Kolding tre privatbaner, der alle er nedlagt.

Egtvedbanen

Kolding-Egtved Jernbane (1898-1930) havde sin egen hovedstation, Kolding Nordbanegård eller Kolding Nord, hvorfra der var et forbindelsesspor til Kolding Station. Her fik banen 3 spor nordvest for DSB's. Da banen var smalsporet, måtte man også have nogle specielle spor med smalspor i den ene ende og normalspor i den anden, så man kunne trille såkaldte fadinger, en slags containere, mellem de smalsporede godsvogne og enkelte normalsporede godsvogne, som banen også havde for at kunne sende gods rundt i landet med DSB.Signalposten 1991/1, s. 4 – med sporplaner.

Kolding Sydbaner

Kolding Sydbaner (1911-48) havde også sin egen hovedstation, Kolding Sydbanegård eller Kolding Syd. Der blev anlagt et spor via havnen, så man kunne udveksle godsvogne med DSB, men DSB's stationsforstander mente, at det ville give for store gener at lade persontog køre den vej. Først i 1922 blev der etableret et forbindelsesspor, så sydbanernes persontog kunne køre videre til statsbanestationen. Dette spor gik over Kolding Å på en bro, der er bevaret som gangbro vest for Kongebrogade.

Troldhedebanen

Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane (1917-68) havde ikke egen hovedstation, men havde fuld optagelse på Kolding Station, hvor DSB også varetog banens godsekspedition. Dens 3 spor blev placeret mellem DSB's og Egtvedbanens. Troldhedebanen havde sit eget remise- og værkstedsområde nordøst for stationen

Sikringsanlæg

  • 1966- Stationen er fjernstyret fra RFC Fredericia
Print/export