En remise (lokomotivremise, vognskur) er i jernbanesammenhæng en bygning til opbevaring, klargøring og evt. mindre reparation af lokomotiver og - i enkelte tilfælde - vogne.

Remisen kan bestå af blot et enkelt spor, med plads til et lokomotiv, men kan også være med rigtig mange spor. Adgangen til flere spor i en remise sker oftest via en drejeskive (ved rundremsier), men enkelte steder har man anvendt en skydebro eller et system af skydebroer.

Lollandsbanens gamle remise i Maribo, der nu anvendes af Museumsbanen, opførtes som rundremise i 1926 med 8 spor og en motorvognsremise for den i 1924 åbnede Torrigbane. Adgang til hovedremisens spor sker via en drejskive, medens der er direkte adgang til „Torrigremisen“.

I tilknytning til remiser ligger ofte forsyningsanlæg som kulgård og vandtårn, ligesom der er smøre- og askegrave.

Print/export