Horsens station Hs på den Østjyske Længdebane. Oprindeligt lå stationsområdet betydeligt længere inde i byen, ca. hvor Vitus Beringsplads nu ligger, men blev i 1929 flyttet til sin nuværende placering. Derved opnåede man bedre plads og kurveforhold, og kunne udbygge byen med den nye bydel op mod stationen.

Flytningen skete i forbindelse med at privatbanerne mod Bryrup og Tørring blev ombygget til normalspor og forlænget. Banen mod syd er yderligere omlagt i 1970-erne, for at forbedre kurveradierne yderligere.

Den nuværende stationsbygning stammer fra 1929 og er tegnet af K.T. Seest. Den oprindelige stationsbygning var tegnet af N.P.C. Holsøe. Den blev taget i brug 4. oktober 1868 samtidig med indvielsen af jernbanestrækningen Fredericia-Århus.

Fra Horsens station udgik tidligere en række nu nedlagte privatbaner:

Horsens sikringsanlæg - der er blevet reduceret i takt med reduktionen af stationens sporanlæg - er et elektromekanisk sikringsanlæg type 1912 (LME) fra 1929.

Print/export