Station

I sikringsteknisk forstand er en station et banestykke der er afgrænset af I-signaler. En typisk station omfatter også et antal sporskifter og andre signaler, som alle er underlagt et sikringsanlæg.

right|Stationsmærke Stationsgrænsen angives siden 1922 af I-signalerne. Tidligere kunne I-signalerne være placeret inde på stationen, og stationsgrænsen var derfor angivet med et stationsmærke; en kvadratisk hvid skive (uden rød kant) der vendte mod den fri bane.

Privatbaner har fortsat anvendt dette mærke; efterhånden dog kun til at afgrænse og forvarsle holdesteder. Mærket hedder siden 1986 „togekspeditionssted uden I-signal“.

I visse tilfælde anvendes (siden ca. 1940) rangergrænsemærke til at angive stationsgrænsen for venstre spor mod stationen, hvis der ikke er noget hovedsignal for dette spor. Denne anvendelse er nu stort set ophørt.

Print/export