Et 'holdested' er et togekspeditionssted, der ikke deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen.

Et holdested hører til den fri bane og kan være

*et sidespor (med eller uden dækningssignal) *et trinbræt

men et holdested er ikke en station.

Et trinbræt har typisk en eller flere perroner og opfattes af publikum som en station. S-banens S-togsstationer er for de flestes vedkommende „trinbrætter“.

Print/export