Et indkørselssignal er et hovedsignal der dækker en station og markerer stationsgrænsen.

I-signaler opstilles i en vis før yderste sporskifte og mindst 50 m uden for rangergrænsen.

Print/export