Stationsgrænsen er grænsen mellem den fri bane og stationen.

Markeres normalt ved I- eller VI-signaler, men blev tidligere markeret med stationsmærke.

Stationsgrænsen angives siden 1922 af I-signalerne. Tidligere kunne I-signalerne være placeret inde på stationen, og stationsgrænsen var derfor angivet med et stationsmærke; en kvadratisk hvid skive (uden rød kant) der vendte mod den fri bane.

Print/export