'Banestykke' Betegnelsen for den fri bane mellem to togfølgestationer.

Print/export