Hovedsignal

Et signal der kan vise „stop“: I-, VI-, SI-, PU-, SU-, U-, VU-, M-, AM-, DS-, AM/DS-, VM- eller VM/DS-signal.

Print/export