Roskilde-Korsør (jernbanestrækning)

Da Industriforeningen i 1844 (25. maj) fik koncession på anlæg af banen fra København til Roskilde fik man tilsagn om eneret på en fortsættelse fra Roskilde til Korsør. Industriforeningen havde antaget den engelske ingeniør William Radford, der havde arbejdet med Altona-Kiel banen, til at foretage nivellement. Arbejdet blev sat i gang allerede i 1844 (27. juni) og den 6. marts 1845 kunne Radford aflevere resultatet med de foreløbige planer og beregninger af anlægsomkostningerne. Men i først i 1856 kunne Det Sjællandske Jernbane Selskab åbne strækningen, der var anlagt af Fox, Henderson & Co, for drift.

Strækningen udgjorde sammen med strækningen København-Roskilde en af Danmarks hovedbaner. Efter åbning af Storbæltsforbindelsen i 1997 indgår den i Banedanmarks strækning 1 København-Fredericia.

Fakta

Strækningslængde:

Strækningen fik dobbeltspor i 1900

Stationer (hele Vestbanen)

Se også

Print/export