Høng-Tølløse Jernbane (HTJ)

Fra maj 2003 del af Vestsjællands Lokalbaner. Pr. 1. januar 2009 dannes Regionstog af VL (HTJ og OHJ), LJ og ØSJS. VL er dog formelt først med fra 23. juni 2009

Høng-Tølløse 22. december 1901 er HTJ's oprindelige strækning.

Desuden trafikeres strækningen Høng-Slagelse med persontrafik og Høng-Gørløv med godstrafik. Strækningen Slagelse-Høng-Gørlev, er en del af den tidligere statsbanestrækning Slagelse-Værslev.

Ekspeditionssteder

Se også

Print/export