Sprogø stationVestbanen (Storebæltsforbindelsen) beliggende på Sprogø midt i Storebælt.

Sikringsanlæg - fælles med Korsør og Nyborg stationer - type 1990.

Print/export