Sorø-Vedde Banen

Sorø-Vedde 1. februar 1903 - 1. oktober 1950

Efter at der var opstået planer om en jernbane fra Tølløse til Høng (HTJ) ønskede byrådet i Sorø at få en jernbane fra Sorø mod nord. Sorø-Vedde banen blev som HTJ optaget i Lov af 8. maj 1894 hvorved regeringen fik bemyndigelse til at udfærdige koncession for banen. Koncessionen blev efter ansøgning givet til Sorø byråd 1. maj 1900. Staten gav tilsagn om at bidrage med halvdelen af anlægsudgifterne (der i alt androg 830.000 kr) og overtog banen i uopsigelig forpagtning. Allerede 20. november 1902 overleveredes anlægget til DSB, men driften kom først i gang i begyndelsen af 1903.

Det i 1930 nedsatte „stykgodsudvalg“ foreslog at persontrafikken på banen blev indstillet. I henhold til Lov af 20. maj 1933 købte staten banen, hvorved man løstes af sin forpagtningsforpligtelse, og banen blev herefter alene drevet som godsbane.

Banen havde i Vedde tilslutning til Høng-Tølløse Jernbane og i Sorø tilslutning til Statsbanerne (Sjællandske Vestbane).

Ekspeditionssteder

Se også

Print/export