Maribo-Torrig Jernbane MTJ

Driftsfællesskab med Lollandsbanen

Maribo-Torrig 12. april 1925 - 28. februar 1941 (Godstog på banen fra 5. februar 1924)

Jernbanen blev til på foranledning af Maribo Handelsstandsforening og Maribo kommune. Da Nakskov-Kragenæs banen åbnede i 1915 frygtede Maribo By for sit opland mod nordvest (sognene Østofte-Stokkemarke og Vesterborg). Der blev dannet et aktieselskab, der skulle anlægge en bane gennem sognene og som allerede februar 1916 havde finansieringen på plads. Selvfølgelig skulle udgangspunktet være Maribo, og som endestation en station på Kragenæs-banen. Banen blev optaget på den den store privatbanelov i 1918, iflg. hvilken staten kunne yde halvdelen af anlægsudgifterne, anslået til 1 million kroner.

Det var naturligvis oplagt med stationer i Østofte og Stokkemarke. Derimod var der tvivl om banen skulle videreføres igennem Vesterborg sogn, eller dreje mod nord til Keldernæs med station, og derfra følge landevejen til Birket. Det blev til en station øst for Vesterborg by, ude i Vesterborg Skovhuse - en dårlig løsning.

Banens anlæg startede i 1921 og 12. april 1924 kørte det første tog på Maribo-Torrig banen. det viste sig hurtigt, at den var kommet for sent, eller den var anlagt et forkert sted. Bortset fra et enkelt år i begyndelsen, viste driftsregnskabet altid underskud, som de berørte kommuner dækkede af kommunekassen.

I 1935 var underskuddet på kr. 17.463, og Vesterborg kommune vægrede sig ved at betale deres andel. I 1936 opsagde både Vesterborg og Birket kommuner aftalen om underskudsdækningen. I 1940 besluttede Østofte og Stokkemarke sogneråd deres opsigelse, og dermed var banens skæbne afgjort.

Ekspeditionssteder

Se også

Print/export