Nørreballe stationMaribo-Torrig Jernbane Fra Erikstrup, 4,2 km. fra Maribo, fortsatte banen i nordlig retning frem til Nørreballe station, der havde et læssespor. Den betjente landsbyerne Østofte, Pårup og Nørreballe.

Print/export