Havløkke stationMaribo-Torrig Jernbane

Fra Nørreballe fortsatte banen i en ret linje frem til Havlykke station 10,2 km. fra Maribo. Stationen lå relativt øde – langt fra alting, men dog kun 1 km fra landsbyen Havløkke og med Knuthenborgs Havløkkegård lidt længere væk. Den havde et omløbs/læssespor over for bygningen. I 1930 blev stationen inddraget af sparehensyn, og bygningen anvendtes til bolig for en baneformand. Sidesporet bevaredes.

Print/export