Birket TMaribo-Torrig Jernbane

Efter Lindet fortsatte banen i nordlig retning frem til Birket trinbræt. Her var der også et læsse- og krydsningsspor, og lige nord for trinbrættet var der et sidespor til en grusgrav, der var en god kunde hos banen. Sidesporet var ca. 300 m. langt.

Print/export