Lindet station Lindet stationMaribo-Torrig Jernbane

Fra Vesterborg løb banen mod nord igennem skov frem til Lindet station. Forinden passeredes der et lille trinbræt ved Lindet skole. Lindet station lå 20,1 km. fra Maribo og havde et kombineret krydsnings- og læssespor over for stationsbygningen.

Print/export