Skåne er den sydligste del af den skandinaviske halvø, og det største landskab i Skånelandene. Tidligere dansk kerneland, nu den sydligste del af Sverige, med 1,2 millioner indbyggere. Skåne styres administrativt siden 1999 af selvstyrelsesorganet Region Skåne.

Adam af Bremen beskriver i 1068 Skåne som Danmarks rigeste, skønneste og vigtigste del med den talrigeste befolkning, et stort handelscentrum. Lund var for en kort periode Danmarks hovedstad og Malmø var i flere hundrede år Danmarks næst største by. Siden omkring 1100 boede Danmarks ærkebiskop i Lund, og her opbevaredes det danske rigsbanner, Dannebrog. Skånemarkedet ved Skanør og Falsterbo var næst Øresundstolden Danmarks vigtigste indkomstkilde.

Ærkebispesædet i Lund herskede en periode over et område som strakte sig fra den nordtyske kyst helt op til Nordkalotten. Allerede i 1000-tallet havde Skåne 300 kirker, flere end i hele det øvrige Danmark. Kirken i Dalby, bygget af Knud 4. den Hellige i 1060, var Danmarks første stenkirke. I Skåne boede de rigeste og mægtigste danske adelsslægter. Ingen konge kunne bestige den danske trone uden at først blive hyldet af skåningerne på Sct. Libers høj ved Lund.

Navnet på landdistrikten er sandsynligvis en forvanskning af det oldgermanske 'skadin-auio' (skær-ø), som også blev overtaget af Romernes som betegnelsen 'Skandinavien' for hele området nord for Germania (det nuværende Tyskland).

Symboler

Inofficielt (almindelig vedtaget) Skånehymne er Nils Hanssons „Sang til Skåne“ fra omkring år 1900. Men også Oskar Patrik Sturzenbeckers „Det är ett 'yndigt' land“ (der har samme versemål og begyndelsesord som i Oehlenschlägers „Der er et yndigt land“, fordi den berømte bladmand i Helsingborg ønskede at man skulle synge fædrelandets pris på samme melodi på bægge sider af Sundet) fra omkring 1850, Zacharias TopeliusLund-sletten“ fra 1868, samt K. G. Ossianilssons Skånesang fra 1905 og „Här är den bygden som fäderna röjde“ af Nils Hildestrand er nævneværdige.

Skåne.png

Det skånelandske flag, populært kaldet det skånske flag.

grip.gif

Skånes landskabsvåben forestiller en grif.

Byer

*Båstad (gl. dansk Bådsted) *Eslöv (Hæslev) *Falsterbo *Helsingborg *Hässleholm (Hesselholm) *Höganäs (Højnæs) *Kristianstad (Christiansstad) *Landskrona (Landscrone) *Lund *Malmø *Simrishamn (Simmershavn) *Skanør *Trelleborg *Ystad (Ysted) *Ängelholm (Engelholm)

Kommuner

Herreder

*Albo *Bare (Bara) *Bjerge (Bjäre) *Froste (Frosta) *Fers (Färs) *Gers (Gärds) *Harjagers *Herrestad *Ingelstad *Jerrestad *Lynids (Ljunits) *Luggude *N. Åsbo *Onsø (Onsjö) *Oksie (Oxie) *Rønnebjergs (Rönneberga) *Skyds (Skytts) *S. Åsbo *Torne (Torna) *Vemmenhøjs (Vemmenhögs) *Villands *V. Gønge (Västra Göinge) *Ø. Gønge (Östra Göinge)

Landsdele

*Kullen (Kullabygden) *Gønge (Göinge) *Østerlen (Österlen) *Søndersletten (Söderslätt)

Berømte skåninger

Seværdigheder i Skåne

Citat om Skåne

„Med en tysker, med en holstener, ja sågar med en tysk nordslesviger kan vi diskutere problemerne omkring vor sydgrænse. Ikke at parterne bliver enige, men sagen bliver lagt frem set fra begge sider, og ingen finder det mærkeligt. Siger man Skåne til en svensker, er aftenen ødelagt. Årsagen er ufattelig, for det var svenskerne, der skød gevinsten. Skandinavismen ligger naturligvis imellem med visse forpligtelser, men vel også med en vis forpligtelse til at besegle de broderlige følelser med en rimelig gensidig redelighed. Problemet er ikke noget problem: så og så mange kvadratmil land erobret, tilbageerobringer mislykket, sagen definitivt afgjort. Erobringen af Skånelandene skete efter de dengang og stadig gældende regler, at den stærkeste har ret. Men endnu kan svenske historikere ofre tid på att fremtrylle en „historisk ret“, der går forud for erobringen. Man kan møde udtrykket, at 1658 var en genforening med Sverige. Det er kun ord og uden betydning, men historisk er det galt. Skåne var dansk, politisk til 1658, i sindelag noget længere, kulturelt tegner det danske indslag sig endnu, omend naturligvis vigende.“

- Palle Lauring i bogen „Danmark i Skåne“

„Skåne brukar anses vara en av de få regioner i Sverige som uppvisar en tydlig kulturell identitet“

- Ur den svenske regerings proposition 1995/96:38

„…skånska språket är föga begripligt för oförberett folk norr om Jönköping. Men för den som begriper språket är det en pärla och ett under av uttrycksfullhet.“

- Frans G Bengtsson

Se også

Ekstern henvisning
Print/export