Sct. Libers høj er et skånsk/dansk nationalmonument ved Lund i det nuværende Sverige.

Sankt Libers høj (den hellige friheds høj) er en gammel kultplads, som fortaber sig i fordums tåger. Egentlig en gravhøj fra bronzealderen uden for Lund på vejen mod Kævlinge (Kävlinge) i Skåne. På Sankt Libers høj er næsten alle danske konger blevet valgt og hyldet af skåningerne, og samme høj var stedet for Skånelandenes landsting.

Ingen var rigtig konge i Danmark før han var udråbt på tinge i Viborg, i Ringsted og på Sankt Libers høj i Lund.

Siden Skånelandene i 1658 tabtes til Sverige har Sankt Libers høj været udsat for stedmoderlig behandling. I 1800'erne byggedes - under store protester - en mølle på stedet, hvorved den østlige del af højen gravedes væk, så man kunne lave en åbning. „Konstruktionen“ klædtes med en stensætning på hvilken møllen placeredes.

I dag er der ingen mølle, men til gengæld har man helt ufølsomt placeret et busstoppested og busskur helt ind til højen. Tilgængeligheden for bilende turister er lig nul. Der er ikke nogle skilte der oplyser om højens betydning i Danmarkshistorien.

Print/export