Lund er en universitetsby i det svensk besatte Skåne i den sydlige del af Sverige.

Lund er sammen med Sigtuna den ældste by i det nuværende Sverige. Byen var - som Skåne - dansk fra begyndelsen af. Den blev grundlagt som købstad af Knud den Store. Knud den Store lod blandt andet indrette et møntværk i byen, og på mønterne blev byens navn stavet på samme måde, som møntmestrene i England på samme tid stavede London, og derfor skrev man LVND DENEMAC for at markere, at det var det danske London i Skåne, og ikke London i England, der var tale om.

Byen var for en kort periode under Erik 2. Emune Danmarks hovedstad. Herfra kommer betegnelsen „Metropolis Daniæ“.

Ingen konge kunne bestige den danske trone uden først at blive hyldet af skåningerne på Sct. Libers høj ved Lund. Samme høj var stedet for Skånelandenes landsting.

Byen blev grundlagt omkring år 990 efter Kristus, formentlig delvis ved flytning fra det tidligere Opager (Uppåkra). I 1050 fik byen sin første biskop. I 1100-tallets første halvdel byggedes Lund Domkirke, et kloster og flere mindre kirker. I 1104 blev byen residensby for den danske ærkebiskop og Danmarks vigtigste by med 3.000-4.000 indbyggere. I begyndelsen af 1300-tallet tabte byen dog betydning i forhold til Malmø.

Ved reformationen ændredes Lunds stilling ved, at ærkebispesædet blev nedlagt og de kirkelige ejendomme blev opdelt. I året 1658 kom Lund sammen med Skåne, Halland og Blekinge under svensk overhøjhed, og i 1666 grundlagdes Lund universitet som et led i forsvenskningen. Allerede 1425-1536 fandtes dog Akademiet i Lund, Danmarks første egentlige universitet.

Katedralskolen i Lund, grundlagt i 1085 er Danmarks ældste skole. Den er stadig i drift og er en gymnasieskole i byens centrum.

Freden i Lund 1679 afsluttede Skånske Krig.

Lund er industrimæssigt kendt for Tetra Pak som står for papirkartonerne til mælk og juice over hele verden. Ericsson har en udviklingsafdeling i byen, og andre væsentlige industrigrene er medicinalbranchen, elektronik og forlagsvirksomhed.


Kommune i Skåne län. I 2002 passerede indbyggertallet 100.000. Foruden hovedbyen Lund indgår også forstæderne Södra Sandby/Sønder Sandby, Dalby, Veberöd/Vipperød og Genarp/Gennerup.

Print/export