malmoe-1574.jpg Malmø (svensk Malmö) er Skånes største og Sveriges tredjestørste by med cirka 250.000 indbyggere.

Øresundsbroen forbinder Malmø med København.

Malmø blev grundlagt i 1275 og var i flere hundrede år Danmarks næststørste by.

I 1437 fik 'Malmø' sit byvåben med den skånske grif af Erik 7. af Pommern. Kong Erik lod også opføre Malmøhus fæstning.

I den danske reformation spillede Malmø en vigtig rolle. Malmø-borgmesteren Hans Mikkelsen oversatte sammen med den i samme by bosatte lunde-kannik Christian Pedersen Det nye testamente til dansk, og Malmø-præsten Claus Mortensen Tøndebinder udgav den første danske salmebog, „Malmø-Salmebogen“.

Ved freden i Roskilde i 1658 besatte Sverige Malmø sammen med resten af Skånelandene.

I 1659 blev ni af medlemmerne i Malmøsammensværgelsen, der havde som formål at befri Skåne fra det svenske herredømme, dømt til døden af den svenske besættelsesmagt. Mordene blev gennemført på Store Torv (på svensk: Stortorget). Da Bartholomæus Mikkelsen, Johan Jørgensen og Jokim Brun var halshugget blev resten af dødsdommene ændret til landsforvisning.

På samme sted henrettedes i 1678 Jørgen Krabbe.

Sidste gang Store Torv blev brugt til retslige formål var i 1811, hvor 135 af deltagerne i det skånske bondeoprør, sammenlænkede, udmarvede og ubeskriveligt vanrøgtede blev ført ud på torvet for at få deres dom. Det berettes, at fangerne var i en sådan tilstand, at den forsamlede tilskuerskare ikke kunne „komme dem nærmere end på 50 skridts afstand, så ilde var den stank, de ulykkelige førte med sig“.

På Store Torv er i dag rejst en stor statue af Skånelandenes undertrykker Karl X Gustav.

Print/export