Jernbanelov 8. maj 1894 - Lov om anlæg og drift af private jernbaner af 8. maj 1894

Jernbanelovene fra 1894, 1908 og 1918, indeholdt hjemmel til anlæg og drift af de fleste af de danske jernbaner - også til en del, der aldrig blev til noget.

  1. Næstved til Karrebæksminde - blev ikke udført
  2. fra Give til Herning - anlagdes som statsbane
  3. fra Hurup over Vestervig til Agger kom ikke til udførelse
  4. fra Ebeltoft til Torsager (ændredes senere til Trustrup)
Se også:
Print/export