Sneplovtog forulykket mellem Tvingstrup og Hansted 26. december 1876

På grund af stærkt snefald og fygning afsendtes fra Aarhus et snerydningstog bestående af en sneplov, 2 godstogslokomotiver (E 44 og E 35) og nogle vogne med snekastere. Foruden lokomotivpersonalet var der på hvert lokomotiv en baneformand, der skulle holde udkig. Da toget kørte af sted i jævn fart ved Hansted, mærkede snekasterne pludselig et voldsomt stød og blev slynget rundt mellem hverandre. Mange var så skrækslagne at de forsvandt ud over markerne. Da de mere modige nåede frem til lokomotiverne så de at det ene lokomotiv stod helt oppe på det andet og samtlige syv mand på de to maskiner var dræbt - på stedet.

Ulykken er aldrig blevet fuldt opklaret.

En ledvogter tæt ved ulykkesstedet havde set de to lokomotiver passere med en halv maskinlængdes afstand. Dette tyder på, at koblingen mellem de to maskiner var sprængt under snepløjning uden at lokomotivpersonalet havde opdaget det. Da det forreste lokomotiv kørte fast i en drive, er det bageste kørt op i det med voldsom kraft. Det er også muligt, at man med vilje havde afkoblet så bageste lokomotiv kunne hjælpe det forreste frem med stød.

Rambusch anfører i „En gammel jernbanemands erindringer“, at havde personalet haf større erfaring i snekørsel, hvis f.eks. W. Bailey eller E. Wright havde været den ene af lokomotivførerne, så var denne ulykke næppe sket.

Der var her, som altid med sådan kørsel, en særlig udkigsmand, som stod på tenderen, så højt, at han kunne se ud over maskinens tag. Fra maskinen kan nemlig intet ses i snefog, fordi vinduesruderne ideligt tildækkes helt af sne og ikke kunne holdes fri derfor. Men udkigsmanden kunne heller altid se så godt, fordi sneen ofte stryger så tæt imod hans ansigt, at den ganske blinder ham.

Der blev i sagens anledning straks udgivet flere forebyggende bestemmelser. Den vigtigste og heldigste var den, at der ikke må forceres driver uden foregående standsning, ved hvilken vognene med snekastere osv. skulle frakobles før pløjning begyndte. Men herved forsinkes rydningen en del.

9 dræbte og 26 sårede.

Kilde:

Se også

* Jernbaneulykker

Hanstedulykken
:jernbaner:hansted.jpg
Detaljer
Dato og og tid26. december 1876
TypeKollision
StedHansted
StrækningHansted-Tvingstrup
ÅrsagIkke fastslået
Statistik
Tog1
Passagerer?
Døde9
Kvæstede26
Jernbaneulykker
Print/export