H H A RambuschHartvig Heinrich Andreas Rambusch født 15. april 1844 i Korsør død 6. september 1932. Maskinbestyrer, forfatter. Søn af exam. jur. Carl Anthon Georg Rambusch, der blev første stationsforvalter på Duvenstedt station på den sydslevigske jernbane ved dennes åbning i 1854.

Rambusch fik derved jernbanen tæt ind på livet og han kom i lære på jernbanens værksted i Flensborg da han var færdig med sin skolegang, 16 år gammel. Kort efter flyttedes han til jernbaneanlæggene i Nørrejylland (Århus-Randers m.fl.).

Under krigen i 1864 kørte han et stykke tid som lokomotivfører, men da han følte at der var en del at lære om den daglige tjeneste, kørte han i nogle år som lokomotivfyrbøder og ekstra lokomotivfører. Han uddannede sig videre i Tyskland og blev den 1. januar 1869 ansat ved De jydsk-fyenske Jernbaner som maskinarbejder og blev - da værkstedsforstanderen C. F. Osterwaldt i Århus blev forfremmet til maskinmester i Frederikshavn - værkfører i Århus den 1. juli 1871. 3 år senere afløste han Osterwaldt som maskinmester og leder i Vendsyssel.

Den 1. august 1882 kaldtes Rambusch til Århus som kontorchef hos overmaskinmesteren for De jysk-fynske Statsbaner, Otto Busse. Da de to statsbaners maskinforvaltninger blev lagt sammen i 1892, kom Rambusch til København, som maskininspektør for Sjælland. Området hed 4. Maskinsektion, efter organisationsloven af 1903 blev betegnelsen 1. Maskinkreds. I 1908 blev kredsen delt og Rambusch blev chef for 5. Maskinkreds, der omfattede alle strækninger vest og syd for København, samt Nordsjælland.

Efter sin afsked fra statsbanerne i 1915 fortsatte han som maskinteknisk tilsynsførende ved de sjællandske og lolland-falsterske privatbaner.

I 1916 udkom hans En gammel jernbanemands erindringer 1854-1882 (ISBN 87-7321-080-3), der er en af meget få beskrivelser af de danske jernbaners første år.

Print/export