Vejen, første station ca. 1898 Vejen station Vn i km 11,6 på strækningen Lunderskov-Esbjerg. 1874-.

I 1874 blev strækningen Lunderskov-Esbjerg indviet, og dermed fik Vejen sin station og dermed status som stationsby.

I 1917 fik Vejen endnu en jernbane, TKVJ strækningen Gesten-Vejen, og samtidig blev stationsbygningen fra 1874 udskiftet med en større og mere tidssvarende, tegnet af DSB's arkitekt Heinrich Wenck.

Vejen station fra 1917 I 1918 afløstes Vejens gamle mekaniske sikringsanlæg (Bruchsals ældre) af et mekanisk anlæg (Svenska Maskinverken Södertelge nr 435) med trådtræk betjent fra 2 poster. Den ene, kommandoposten, var beliggende i stationsbygningen i forbindelse med billetsalget. Post 2 lå i stationens vestlige ende og betjente signaler og sporskifter i den ende af stationen.

Sikringsanlægget er blevet ombygget flere gange, bl.a. i 1931 hvor der kom dobbeltspor fra Lunderskov til Vejen og igen i 1938 hvor dobbeltsporet blev forlænget til Brørup. I 1943 blev de fremskudte armsignaler udskiftet med nye signaler af daglystypen, ligeledes fik indkørselssignalet elektrisk retningsviser. Sikringsanlægget var i brug indtil 7. december 1990 hvor det blev aflyst og pr. 9. december udskiftet med et DSI 53/54 anlæg, der senere er blevet udbygget med linieblok og fjernstyring.

I 1992 blev stationsbygningen og signalposten i stationens vestlige ende fredet. Fredningen gør at der ikke kan foretages ændringer på bygningen udvendig. Fredningen omfatter også det gamle centralapparat fra 1918, som stadig står tilbage (i kommandoposten?).

Print/export