Et trinbræt er en lille jernbanestation, der som oftest blot består af en billeautomat og en ventesal samt en-to perroner, eller blot af an grusperron.

Jernbaneteknisk bruges betegnelsen trinbræt om et togekspeditionssted af kategorien holdesteder, hvor udveksling af passagerer kan finde sted: „Trinbræt: Togekspeditionssted hvor udveksling af passagerer kan finde sted. Holdested hele døgnet“.1)

Et trinbræt ligger således på den fri bane, men kan ligge helt eller delvist på en station. De fleste af S-banens stationer bærer faktisk betegnelsen trinbræt, dette gælder f.eks. Nørreport, der er et trinbræt på fri bane mellem stationerne København H og Østerport og Ølby ved Køge.

I Varde ses et eksempel på at et trinbræt kan ligge på en station, dvs. indenfor stationsgrænsen. Faktisk ligger der hele to, nemlig det sydlige Varde Kaserne T og det nordlige Arnbjerg T.

1)
http://www.banedanmark.dk/publ/2007/SR070115.pdf Banedanmark - Sikkerhedsreglement]
Print/export