Tønder H blev taget i brug 15. november 1887 på strækningen Hvidding-Tønder.

Fra genforeningen 1920 overtog Tønder funktionen som grænsestation efter Hvidding station og udover at være endestation for den vestlige marskbane, strækningen Bramming-Tønder, var stationen også forgreningsstation, idet der i nordenden mod øst var afgrening til strækningen Tinglev-Tønder hhv. til banen til Højer.

Den oprindelige Tønder station (Tønder Øst) ligger et par kilometer fra Tønder H på strækningen Tinglev-Tønder

Print/export