Kollision ved Gøderup 7. november 1935

Et godstog - særtog 9379 - fremført af R 945 kørte op bag i et holdende godstog - tog 2089. Ingen døde eller alvorligt kvæstede.

Buch & Gomard:

Kl. 22,43 skete et meget alvorligt Sammenstød foran Blokposten ved Gøderup, 6,4 km vest for Roskilde, mellem det vakuums bremsede Ilgodstog 2089 og det i Blokafstand efterfølgende skruebremsede Godstog 9379. Ved Tog 2089's Ankomst til Blokposten var Apparatet i Uorden. For at muliggøre Signalgivning til Togets Passage måtte der foretages en kunstig Deblokering, men ved en Betjeningsfejl udløstes samtidig Udkørselssignalet i Roskilde, der tillod Tog 9379, der var på ca. 35 Vgl., at køre ind i Blokintervallet Roskilde-Gøderup, hvor det indhentede det endnu bremsede Tog 2089.

Så snart Lokomotivføreren for Tog 9379 bemærkede Tog 2089's Slutsignaler bremsedes kraftigt. Toget kunde dog ikke standses, men kørte med fuld Fart ind i Tog 2089, hvis bageste Vogne splintredes. Ved Sammenstødet spærredes begge Spor af knuste, væltede og afsporede Vogne samt af R-Maskinen for Tog 9379, der ligeledes afsporedes. Det ødelagte og stærkt beskadigede Materiel omfattede l Lokomotiv (R 945) samt 16 Vogne. Heraf blev 6 Vogne, bl. a. 2 Postvogne læssede med Postgods, fuldstændig knuste. Lokomotivpersonalet på R-Maskinen reddedes ved at springe af Maskinen umiddelbart før Sammenstødet.

Togføreren i Tog 9379 blev lettere såret, medens hele det øvrige Personale slap uskadt fra Katastrofen. Under det vanskelige Redningsarbejde måtte Togene føres dels via Køge, dels via Hvalsø.

Print/export