9. november 1935 blev to banearbejdere dræbt ved Eriknaur T, da de om morgenen kl 7:03 blev ramt af avistoget - tog 2901 - fra København, der var ca ½ time forsinket.

De to ekstraarbejdere, der begge boede i Løsning og også havde løsarbejde på skærvefabrikken der, var lørdag morgen på vej til arbejde for statsbanerne med udskiftning af sveller i det ene spor mellem Løsning og Hatting stationer. De var cyklet fra Løsning så de kunne møde kl 7 ved det skur, der var opsat ved Eriknauer T til sjakket; 11 mand under ledelse af en baneformand.

Cyklerne stillede de ved nogle grantræer ca. 300 meter fra Eriknaur. Herefter forcerede de banehegnet og gik i regntykning og tåge ad sporet det sidste stykke. Ved skuret, hvor kun de to manglede, var man ved at fyre op i kakkelovnen og havde døren åben. Arbejderne i skuret hørte toget nærme sig og lige da det passerede faldt noget ned fra togets diesellokomotiv og de hørte toget bremse. Da de kom ud af skuret så de, ved siden af sporet lige ud for skuret, en frygteligt lemlæstet mandekrop, der manglede benene. I og ved sporet lå - over flere hundrede meter - blodige legemsdele og tøjstumper spredt. Begge ligene var næsten uigenkendelige. Den enes blodige rygsæk blev fundet 500 meter nord for Eriknaur, der hvor avistoget var standset.

Kriminalpolitiet fra Horsens og statsbanemyndigheden (repræsenteret ved baneingeniøren) undersøgte de nærmere omstændigheder og kunne konstatere, at avistoget, der ramte de to mænd i sporet, var ca ½ time forsinket, idet det skulle have passeret Løsning kl 6:22 og Eriknauer et par minutter senere. Kl 6:35 havde et tog passeret strækningen, dette var den forsinkede, dublerede morgenekspres, der var i Horens kl 6:42. De to kan have troet at det var avistoget at at strækningen derfor var fri for tog et stykke tid. Forsinkelserne skyldtes godstogskollisionen ved Gøderup natten før, hvorfor morgenekspressen også kørte i to dele; den første del var i Horsens kl 6:08. Hertil regntykning og tåge og det hurtigtkørende, og relativt lydløse, avistog.

Statsbanerne kunne oplyse, at arbejderne på banelinjen kun skulle underrettes ved ekstratog, men at spørgsmålet jo ikke havde betydning, eftersom de to arbejdere ikke forinden deres færdsel i sporet, havde haft kontakt med deres arbejdshold.

Ved ulykken blev to kvinder enker og i alt 20 børn faderløse.

Print/export