HastighedsKontol og automatisk Togstop - HKT - er et togkontrolanlæg, der anvendes på det meste af S-banen i København, dels til at skabe en høj kapacitet (høj togtæthed) og dels til at sikre togenes kørsel. HKT, der blev påbegyndt indført i 1975, består dels af faste anlæg, der ved hjælp af linieledere udlagt mellem skinnerne overfører informationer fra sikringsanlæggene til togene og dels af mobile anlæg, der gennem linilederantenner modtager informationer fra linielederne, behandler disse og præsenterer resultatet for lokomotivføreren i førerrumssignalet.

Formålet med HKT er

  • at supplere signaler og sikringsanlæg ved at nødbremse tog der fejlagtigt passerer et signal, der viser stop
  • at sikre at den tilladte hastighed overholdes
  • at muliggøre tættere togfølge
  • at reducere antallet af ydre signaler.

De faste HKT-anlæg kan ved hjælp af tonefrekvensvekselstrømme, der udsendes i en linieledersløjfe, udlagt mellem skinnerne overføre informationer til S-togenes mobile anlæg. Med 6 forskellige tonefrekvenser, der kodes to og to, kan overføres 15 forskellige informationer som f.eks. tilladte hastigheder, stop, midlertidige hastighedsnedsættelser og ordre om kørsel på ydre signaler. Disse informationer vises i S-toget i førerrumssignalet.

HKT, der er nært sammenkædet med sikringsanlæg DSB type 1969, tillader at strækninger og stationer opdeles i ganske korte HKT-afsnit, der adskilles med et HKT-mærke og hvor der kan være tog i hvert afsnit. Såfremt det bliver nødvendigt at anvende kørsel på ydre signaler, er det opdelingen i stationer og blokafsnit adskilt ved hovedsignaler, der er gældende. Der er væsentlig færre blokafsnit, når der bruges ydre signaler sammen med en maksimal hastighed på 70 km/t ved uvirksom HKT medfører det at kapaciteten reduceres betydeligt. De yder signaler bruges af tog og køretøjer, uden HKT-anlæg, som fx godstog og andre persontog eller af S-tog med uvirksom HKT. For S-tog med virksom HKT anvendes normalt s-togveje og i hovedsignalerne (dog ikke PU-signaler) vises 2 brandgule lanterner skævt for hinanden („kineserøjne“), mens der for andre andre tog anvendes y-togveje og vises signalaspekter med rød, gul og grønne lanterner. PU-signaler viser kun hvide lys i forbindelse med s-togveje.

HKT-anlægget er opbygget efter sikkerhedsmæssige principper, således at enhederne er selvovervågende. Ved fejl i HKT-systemet nedbremses toget til standsning.

F-HKT er en forenklet udgave af HKT, der nu kun anvendes mellem Hillerød og Lyngby. F-HKT, der ikke er signalteknisk sikkert, fungerer ved at linieledere af ca. 50 meters længde foran hvert hovedsignal nedbremser toget hvis det forsøger at passere signalet når det viser stop. Der er ingen overvågning af togets hastighed og nedbremsningen kan derfor forekomme fra ganske høj hastighed, så F-HKT kan ikke sikre, at et tog standses i sikkerhedsafstanden efter signalet.

Print/export