Automatic Train Control (ATC) er et sikkerhedssystem indført af DSB på de danske hovedbaner fra begyndelsen af 1990'erne.

Systemet overfører via baliser langs sporet informationer fra jernbanernes sikringsanlæg (signaler) til togene, hvor en computer sammenholder informationerne med togets størrelse, hastighed og bremseevne. Det bearbejdede resultat præsenteres for lokomotivføreren i et førerrumssignal, der viser højeste tilladte hastighed, afstand til næste farepunkt („stop“) m.m. Såfremt lokomotivføreren ikke i tide indleder bremsning for at nedsætte hastigheden i overensstemmelse med ATC-systemets information, bremses toget af ATC-systemet. Ligeledes bremses toget, hvis lokomotivføreren forsøger at lade toget passere et signal der viser „stop“.

Indførelse af ATC havde i høj grad baggrund i Sorø-ulykken i 1988, men var også en forudsætning for at kunne øge togenes hastighed til over 140 km/t, idet 140 km/t blev anset for den absolut øverste grænse for at basere den sikre kørsel alene på lokomotivførernes korrekte aflæsning af signalerne langs banen, samt den korrekte opfattelse af signalets betydning og den korrekte reaktion herpå.

På det meste af S-banen anvendes et ældre system kaldet HKT - HastighedsKontrol og Togstop. På en enkelt amtsbane anvendes en stærkt forenklet udgave af ATC, kaldet ATP - Automatic Train Protection.

Afløseren for ATC - ETCS (European Train Control System) - er udviklet i fællesskab af de europæiske jernbaner og den europæiske jernbaneindustri.

Se også:
Print/export