Sorø-ulykken mandag den 25. april 1988 skete, da et Intercitytog fra Jylland mod København kl 08:27 afsporedes under indkørsel til Sorø station fra venstre spor. Toget - der bestod af lokomotiv og vogne - passerede sporskifterne i den vestlige ende af Sorø station med væsentligt højere hastighed end tilladt og muligt, hvilket medførte afsporingen. Efterfølgende væltede en del af vognene i toget.

Ved ulykken omkom 8 personer, 11 blev alvorligt kvæstet og 61 blev lettere kvæstet1).

Undersøgelserne viste, at der under kørsel mellem Slagelse og Sorø ad venstre spor vor den højst tilladte hastighed var 80 km/t, var kørt med hastighed på i hvert fald op til 120 km/t måske - iflg. en passager - op til 130 km/t.

Ved kørsel fra venstre spor til ind på Sorø station var den tilladte hastighed 40 km/t, men togets hastighed på afsporingstidspunktet (i sporskifter på stationen) var ikke under 100 km/t.

Under togets kørsel ad venstre spor Slagelse - Sorø var der endnu en person i førerrummet som lokomotivføreren samtalede med, uden at der blev udvekslet bemærkninger om signalgivningen.

DSBs Havarigruppe fastslog at hastigheden på fri bane havde været oppe på over 120 km/t (max 80 km/t) og at årsagen til afsporingen var, at toget var kørt ind i transversalen 5b/5a på Sorø station med ikke under 100 km/t (max 40 km/t tilladt - sporskifterne var dog bygget til 60 km/t) samt at det ikke kunne udelukkes, at lokomotivførerens utilstrækkelige opmærksomhed overfor kørselssituationen skyldtes den med ledsageren førte samtale, der har afledt hans opmærksomhed fra hans egentlige funktion.

Sorø-ulykken var en af de endeligt udløsende faktorer til DSB's indførelse af sikkerhedssystemet ATC, men der skete også en række andre sikkerhedsmæssige ændringer som følge af ulykken.

Forløb

Tog IC 104, der bestod af ME 1535, A 009, B 147, B 534, B 110, B 073, B 130, ABg 285.

Lokomotivet og de to forreste vogne afsporedes men blev stående oprejst. De fire bageste vogne væltede. Den tredje vogn faldt ned over en tre tons tung granitsten, der rev det meste af vognens side op og knuste fire kupeer samt vognens toilet. I eller under denne vogn blev de fleste af de otte dræbte passagerer fundet.

Se også

1)
på retsmøde 17. februar 1989 angaves 8 dræbte, 8 alvorligt kvæstede og 62 lettere kvæstede
Print/export