William Robert Rowan

William Robert Rowan efterfulgte i 1876 sin far som leder af Hvide Mølle og i den egenskab forelagde han et projekt for RHJ, som indebar brugen af hans selvkonstruerede dampsporvogne. I både Tyskland og Sverige var typen i udstrakt brug (bl. a. på Amtsbanerne og Vester Sottrup-Skelde banen), men i kongeriget blev det kun RHJ og GDS, der indførte dem og begge steder leveret af Hvide Mølle. Denne specielle type damplokomotiv kunne køre begge veje ligesom sporvogne, men til gengæld var trækkraften ringe. GDS' udgaver blev senere ombygget til regulære lokomotiver, de såkaldte „Firkanter“ og endte deres dage på teglværksbaner. I 1924 forsøgte så HHGB sig med en anden type dampvogne af fabrikatet Sentinel, men med samme resultat og vognen blev ophugget i 1940. I mellemtiden havde den fået øgenavnet „Bananen“.

Vognfabrikken Scandia

Print/export