Vester Sottrup-Skelde banen (Skeldebanen, Broagerbanen)

15. august 1910 - 30. juni 1932

Den 12,4 km lange strækning blev overtaget af Statsbanerne ved genforeningen i 1920.

Baneanlægget omtales første gang ved et møde i Broager Håndværkerforening 7. december 1898, hvor man vedtog at andrage om „….at der snarest iværksattes en jernbaneforbindelse mellem Broager og jernbanelinien Sønderborg-Flensborg“. Selv om der allerede dengang var skepsis overfor mulighederne for rentabel drift, gennemtvang den tyske regering - sikkert af militære grunde - anlægget af banen.

Banen blev derfor anlagt med 33,4 kg skinner i grusballast, en ret svær overbygning, der kunne tillade kørsel med jernbaneskyts, f.eks. til forsvar af indsejlingen til Flensborg Fjord. Maksimalhastigheden var 45 km/t.

Stykgodsudvalget, der blev nedsat i 1930 havde også til opgave at undersøge flere sidebaners rentabilitet. Skeldebanen havde et årligt driftsunderskud på 125.000 kr hvortil kom årlige afskrivninger på 20.000 kr. Statsbanerne indstillede på det grundlag at banen blev nedlagt og dette skete i henhold til lov nr. 114 af 7. april 1932, der bl.a. også indeholdt bestemmelse om nedlæggelse af strækningen Padborg-Tørsbøl.

Det sidste tog på Skeldebanen blev fremført af F 435, der var samme lokomotiv som havde fremført det første tog på banen efter genforeningen.

Print/export