Der var en overingeniør Frederic James Rowan, der kom til Danmark i forbindelse med jernbanebyggeriet i Jylland-Fyn i perioden 1859-69. Han var ansat ved de engelske entreprenører og pengemænd Peto, Brassy and Betts, der stod for bygningen, finansieringen og driften af jernbanerne i Jylland-Fyn. Da Peto, Brassy and Betts trak sig ud af dette blev Frederic James Rowan tilbage i Danmark og købte 1870 vognfabrikken Hvide Mølle i Randers (det senere Scandia, nu ADTrans). Kilde: Lars Viinholt-Nielsen „Svendborgbanen i 125 år“ SFJ-bøger 2001

Frederic James Rowan´s søn William Robert Rowan var også ingeniør og var med til bygningen af bl.a. Gribskovbanen og andre baner.


I Juni 1863 flyttede den engelske ingeniør Robert F. Rowan med sin tjener ind på herregården Haraldskjær vest for Vejle for herfra at udføre de forberedende arbejder fil bygningen af [jernbane]strækningen Fredericia-Vejle. Robert F. Rowan var bror til Frederik J. Rowan. Inden opholdet i Vejle havde han arbejdet ved Peto, Brassy and Betts store jernbanebyggeri i Canada i 1850erne. 1860 kom han til Danmark og boede i Viborg, hvor han ledede arbejdet med bygningen af strækningen Langaa-Viborg.

Der står en del mere om Frederik J. Rowan i bogen. Kilde: Jernbane historisk årbog, Banebøger 1993

Rowan'erne er omtalt i flere bøger om jernbaner i Danmark.

Print/export