Ellen Marsvin (1. februar 1572 † 11. november 1649). Adelsdame og godssamler. Født på Landskrone slot. Mor til Christian 4.'s hustru til venstre hånd Kirsten Munk.

Ellen Marsvin var datter af lensmanden på Landskrone slot, rigsråd Jørgen Marsvin og hans hustru Karen Gyldenstierne.

Hun blev gift 29. juni 1589 med Ludvig Munk til Nørlund, der på tidspunkt var statholder i Norge. Efter hans død i 1602 blev Ellen Marsvin den 11. januar 1607 gift med lensmanden på Odensegård, Knud Rud til Sandholt.

Godsbesiddelser
Print/export