:historie:kmunk.jpg Kirsten Munk (6. juli 1598 - 19. april 1658). Christian 4.s hustrutil venstre hånd“ (1615 - 1628). Datter af statholder i Norge Ludvig Munk til Nørlund og Ellen Marsvin.

1627 grevinde af Holsten.

Forstødt af Christian 4. som følge af en affære med rhingreve Otto Ludvig af Salm og - formentlig med Ellen Marsvins mellemkomst - erstattet af sin kammerpige, Vibeke Kruse.

Brød forliget med Christian 4. og blev derefter forvist til sine jyske godser Boller og Rosenvold i 1630. I 1635 og 1647 fængslet på Stjernholm.

Kirsten Munk opmuntrede Corfitz Ulfeldt's anslag mod Danmark og blev - bl.a. af denne grund - frataget grevindetitlen i 1657 af Frederik 3. Død på Holckenhavn og begravet i Odense. Graven kendes ikke.

Børn med Christian 4.:

Print/export