Citadellet Landscrone (landskrone slot) Landskrone slot blev påbegyndt i 1549 (eller 1543) af Peder Skram med Christian 3. som bygherre. Slottet, der mere er et militært anlæg - en fæstning - end et slot stod færdigt i 1559. Slottet omkransedes af en ringmur og en voldgrav på 70 meter. Der var fra Øresundssiden adgang over en vindebro.

I 1589 påbegyndte lensmanden Jørgen Brahe bygningen af en bolig for lensmanden.

20. marts 1644 angreb svenskeren Gustav Horn Landskrone by og slot. Byen var blevet rømmet og han kunne gå direkte over til en belejring af slottet med dets 300 mands besætning. 7. april overgav fæstningen sig og der indsattes i stedet en svensk besætning på 1000 mand.

Se også

Print/export