Jens Andersen cand.scient.pol, direktør for Banestyrelsen fra 1999 til 30. juni 2003. Derefter fra 1. juli 2003 til 31. januar 2006 direktør for Trafikstyrelsen med lige så ringe succes. 5. januar 2006 meddelt at JA skal være regionsdirektør for Region Sjælland. 8. marts 2016 blev Jens Andersen fritstillet af Region Sjællands politiske ledelse, der pga. den manglende økonomiske styring havde mistet tilliden til JA.

Ministerens pressemeddelelse 1999

Ny direktør for Banestyrelsen 28. september 1999


Regeringen har i dag udnævnt direktør for Arbejdstilsynet Jens Andersen som ny direktør for Banestyrelsen under Trafikministeriet.

Direktør Jens Andersen, som er født i 1953, er uddannet som cand. scient.pol. og har været direktør for Arbejdstilsynet siden 1995.

Jens Andersen begyndte som fuldmægtig i en række ministerier, bl.a. som ministersekretær for socialministeren og finansministeren. Fra 1987-94 var Jens Andersen ansat i Dansk Arbejdsgiverforening, de sidste tre år som direktør i en tre-mandsdirektion. Fra 1994-95 var han direktør for de danske publikationsselskaber i Thomson Corporation, bl.a. Karnov og Gad-Jura.

Som direktør for Arbejdstilsynet har Jens Andersen med forandringsledelse som nøgleord været drivkraften i gennemførelsen af organisatoriske ændringer og tilpasninger. Der er indført mål- og resultatstyring og iværksat en kulturforandring i Arbejdstilsynet både over for omverdenen og internt i virksomheden.

-Vi skal have styrket indsatsen for vedligehold og modernisering af jernbanenettet og forbedret Banestyrelsens evne til at prioritere og styre sine ressourcer. Samtidig skal Banestyrelsen placere sig som en effektiv partner for DSB og andre fremtidige jernbaneoperatører på det danske jernbanenet i en fælles bestræbelse på at betjene passager- og godskunder bedst muligt. Banestyrelsen står således i de kommende år over for store og udfordrende opgaver. Jeg tror, at vi med Jens Andersen har fundet den rette person som ny direktør for Banestyrelsen, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

Se også

Print/export