Sonja Mikkelsen (S) 23. marts 1998 - 23. februar 2000

Sonja Mikkelsen (f. 1955) er født og opvokset i Thy. Begge hendes forældre var politisk engageret i såvel arbejderbevægelsen som Socialdemokratiet, og Sonja blev da også selv politisk aktiv - først i DSU (Dansk Socialdemokratisk Ungdom) og senere i Socialdemokratiet og HK. Efter studentereksamen begyndte hun i 1975 på økonomiuddannelsen ved Århus Universitet, men fik pga. sit politiske engagement og sit senere valg til Folketinget aldrig færdiggjort den.

I 1980 blev hun Folketingskandidat, og i 1981 blev hun valgt ind. Dette lykkedes dog ikke ved efterfølgende valg i 1984, hvorfor hun fik et „civilt“ job ved Århus Erhvervskontor. Sideløbende sad hun i flere perioder i Folketinget som suppleant. Fra 1987 til 1988 og igen i fra 1990 var hun valgt til Folketinget. I 1991 afsluttede hun en eksamen som civiløkonom (HD) i organisation og virksomhedsledelse fra Handelshøjskolen i Århus.

I Folketinget var hun forsknings- og IT-politisk ordfører fra 1993 til 1998. Efter valget i 1998 blev hun som den første kvinde udnævnt til trafikminister, en post hun havde frem til regeringsomdannelsen i februar 2000. Hun havde kendskab til trafikområdet fra otte års medlemskab af Trafikudvalget. Hun var medlem af Jernbanerådet fra 1987 til 1988, Vejtransportrådet fra 1993 til 1997, SAS-Danmarks repræsentantskab fra 1994 til 1997 og SAS-Danmarks bestyrelse fra 1997 til 1998.

Hun var varm tilhænger af kollektiv transport, og hendes erklærede hovedformål på posten var at styrke den kollektive trafik af hensyn til de, der ikke har bil og af hensyn til miljøet. Sonja Mikkelsen fik bl.a. gennemført Lov om jernbanevirksomhed og loven, der omdannede DSB til en selvstændig virksomhed. Disse love var to af de centrale elementer i 90'ernes banereform.

I februar 2000 blev Sonja Mikkelsen udnævnt til Sundhedsminister.

Print/export