Tvingstrup Tv - station på Østjyske Længdebane 1871-1971

Tvingstrup havde ikke station da man 3. oktober 1868 åbnede strækningen Århus-Horsens, men borgerne søgte i 1869 om en holdeplads i byen og fik bevilling hertil i 1870. I 1871 etableredes holdepladsen. Ledvogteren ved overkørslen ved landevejen mod Serridslev sørgede for at sælge billetter og en lille træbygning fungerede som venteskur indtil Tvingstrup Holdeplads i 1888 ophøjedes til station og der opførtes en rigtig stationsbygning. Denne gamle station var i funktion fra 1888 til 1927. Nedrevet 1974.

I 1926-27 etableredes dobbeltspor på strækningen, vejen blev ført under banen og der opførtes en ny stationsbygning på Kirkehøvej. Den blev taget i brug i 1927 og fungerede til stationen nedlagdes i 1971.

Print/export