Tønder-Tinglev er en jernbanestrækning i det sydlige Sønderjylland, som den eneste øst-vest forbindelse i den danske del af Sønderjylland.

  • Åbnet 1867 endnu ikke helt nedlagt
  • Længde:
  • Sporvidde: 1435 mm

Sammen med strækningen Tinglev-Sønderborg og tidligere, den nu fjernede Tønder-Højer, udgjorde Tønder-Tinglev den Sønderjyske Tværbane.

Historie

Banen blev åbnet i 1867 efter landsdelen blev tysk, som en sidebane til Vamdrup-Flensborg

Persontrafikken blev nedlagt i 1971, hvorefter der kun kørte gods til 2002 og derefter har strækningen været spærret for trafik angiveligt p.g.a. sporets tilstand, idet Banedanmark i så fald ikke har vedligeholdt statens ejendom ordentligt.

Ekspeditionssteder

Alle stationer blev i forbindelse med indstilling af persontrafikken nedsat til sidespor.

Trafikken

Trafikken har stor set kun været af lokal betydning. De fleste tog kørte direkte imellem Sønderborg og Tønder og i perioden 1948 - 1966 kørte lyntoget Sønderjyden på strækningen.

Print/export