DSB type 1990B

Anlægstype 1990 er en dansk version af det svenske Ställverk 85. Produktnavnet er EBILOCK 850. Anlægstypen er fuldelektronisk, dvs. at i princippet indeholder anlægget ingen relæer.

„Hjertet“ i anlægstypen er SIkringsDatamaten, SID. Det er en Ericsson telefondatamat, som er konstrueret til anvendelse i telefoncentraler. Maskinen er dubleret for høj tilgængelighed, og er ekstremt pålidelig. I SID findes bl.a. sikringslogikken - den software der udgør den egentlige sikringsfunktion. Derudover findes et operativsystem, som sørger for afvikling af programmerne, kommunikation med omverdenen og fejlovervågning i sikringsdatamaten.

SID styres fra MANøvredatamaten, MAN. MAN tager sig af brugergrænseflade mod stationsbestyreren, kommunikation med fjernstyringen, kommandomagasin og fejlbehandling. MAN er dubleret af hensyn til tilgængelighed.

Kommunikation med banegårdens objekter sker gennem såkaldte ObjektStyreGrupper, OSG'er. Der findes objektstyregrupper for signaler, sporskifter og generelle ind- og udgange. Alle typerne har et antal indgange som anvendes til aftastning af sporisolationer og diverse objekter.

OSG'erne samles i grupper på op til 8, som tilsluttes en såkaldt KonCentrator (KC). Koncentratorerne er kommunikationsenheder som danner bro mellem SIDs kommunikationsbehov og OSGs ditto. Der er typisk én koncentrator, med tilhørende OSGer) i hver hytte på baneterrænet.

Koncentratorerne forbindes i lysledersløjfer. Lysledersløjferne og koncentratorerne er dubleret af hensyn til tilgængelighed.

Sikkerhedsprincippet i anlægstype 1990 er primært dublering i software. Det vil sige, at man ved at anvende to forskelige programystemer, afviklet på hver sit tidspunkt, sikrer sig mod fejl i systemet. Hele vejen ud gennem OSGerne køres de to softwaresystemer, og den endelige sammenligning af resultaterne sker såkaldt „egensikker“ hardware i objektstyringen.

Anlægstype 1990 er tilpasset til danske forhold, primært med hensyn til sikringslogikken og manøvresystemet Systemsoftware, sikringsdatamat, koncentratorer og objektstyregrupper er tilpasset i mindre omfang.

Sikringslogikken er opbygget efter samme principper som relægrupperne, dvs. at hvert objekt på banegården modsvares af en „logikblok“ i sikringsdatamaten. Logikblokken svarer til en relægruppe. Logikblokkene er forbundet indbyrdes på samme måde som sporene forbinder objekterne i marken.

Print/export