Rislev billetsalgssted Rit 1924-1962 - Billetsalgssted på Midtbanen senere Sydbanen, der blev anlagt til landsbyen Rislev, der ligger godt en kilometer mod nordvest. Der var ikke forventninger om nogen større betydning og der kom aldrig sidespor til vognladningsgods, selvom der i 1935 anlagdes en fiskemelsfabrik i nærheden. Stykgods og banepakker kunne ekspederes, men forsendelserne var indtil besættelsesårene forsvindende. Der opførtes et mindre varehus af træ suppleret med vognkassen af en godsvogn.

Den lille stationsbygning indeholdt foruden ventesal og stationskontor stationspasserens bolig: to værelser á 13 m2 og et på loftet på 16m2. Da der var niveauskæring med en bivej syd for stationen, betjentes bommene fra perronen. Det eneste signal, som Rislev fik, var »Signal nr. 16, Mastesignal for Billetsalgssteder«, et signalapparat med op- og nedhejselige gennembrudte jernplader og lange jernkæder, som kunne rasle temmelig enerverende i blæsevejr.

Da trafikken i 1950erne blev mindre, var der ikke grundlag for at opret­holde et betjent holdested. Mellemstadiet trinbræt blev sprunget over, og billetsalgs­stedet blev nedlagt 27. maj 1962. Niveaukrydsningen afløstes i 1966 af vejoverføring.

Print/export