Relægruppeanlæg (sikringsanlæg) er i modsætning til relæanlæg opbygget af standardiserede relægrupper.

Omfatter:

Print/export